Membres de la Junta

Imatge dels socis fundadors, l'any 2010. D'esquerra a dreta: Josep Inglada, Jordi Rascado, Pere Bertran, Salvador Raventós, Ferran Barri, Albert Vidal, Francesc Figuerola, Òscar Vidal, Joaquim Vidal, Joan Carles Guasch i Ricard Cos. Des de llavors els membres de la Junta han anat canviant.