Un cop acabada tot l'enramada de la Francisca (quilla i costelles, amb les serretes) cal posar:

 • la cinta, la primera taula del folre del casc, la superior
 • el contubal, la taula que va per la part interna del casc, com la cinta, i que serveix de reforç i base del baos
 • els baos, les vigues superiors de les quadernes sobre les que es col·locarà la quaderna

Quan estigui totes aquestes peces col·locades l'estructurà serà compacta i es podrà començar a folrar el casc, sempre de dalt a baix i combinant els dos costats de la barca (babor i estribor).

Però abans cal definir i acabar la proa (que anirà reforçada per a treure la barca  ala sorra), la popa (amb el va de l'hèlix, un element imprescindible de seguretat que no portava la Francisca original) i la caixa d'orsa (que rribarà fins la coberta).

La cinta és el primer tauló del folre del casc, el superior, que va de proa a popa. En la Francisca han començat per la traca del costat d'estribor i cal posar la de babor tensions i equilibrar quadernes. La cinta será de pi del país i de 40mm de gruix i la resta de taulons que aniran a continuació (tots tenen el seu nom: cinta, bocal, sotabocal, ambons, sobreparaia, paraia) seran de pi de Flandes de 35mm. Totes aniran clavades a les quadernes amb claus d'acer galvanitzats tapats amb tacos de fusta. A principis de desembre la fusta del folre encara s'està tractant amb autoclau (procés amb sals hidrosolubles de coure que allarguen la vida de la fusta davant els atacs 'insectes i les inclemències del temps, com la humitat) i assecant abans.

Posant de la cinta d'estribor, 18/nov
Corbant la cinta, abans de col·locar-la. 18/nov
Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribor, 18/nov
Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribor, 18/nov
Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribor, 18/nov
Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribor, 18/nov
Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribor, 18/nov
Cinta
Cinta
Cinta. Detall de proa.
Cinta. Detall de popa
 • Posant de la cinta d'estribor, 18/nov
 • Corbant la cinta, abans de col·locar-la. 18/nov
 • Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribor, 18/nov
 • Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribor, 18/nov
 • Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribor, 18/nov
 • Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribor, 18/nov
 • Diferents moments de la col·locació de la cinta d'estribor, 18/nov
 • Cinta
 • Cinta
 • Cinta. Detall de proa.
 • Cinta. Detall de popa
 • Detalls de la cinta d'estribor, la primera part del folre del casc col·locat. Més fotos al nostre Flickr.