A la tornada de vacances del 2021 i amb el permís de Capitania, els germans Morales comencen a treballar de debó en la Francisca. Durarà del 2021 al 2022.

Durant l'estiu l'enginyer Filgueira ha avançat amb el dibuix i impressió a escala 1:1 de la quilla i quadernes. Amb això l'astiller ha pogut començar a tallar fustes i preparar la posada de quilla.

Però fins el dia 20 de setembre els astillers estan treballant amb el pailebot Santa Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona, unes feines que estàven programades des de l'any passat, i fins llavors no es podran posar a treballar a plena dedicació en la Francisca.

El Santa Eulàlia als astillers, davant la Francisca
El Santa Eulàlia als astillers, davant la Francisca

Impressionants vistes del Santa Eulàlia a les drassanes. Quan estigui enllestit comencem amb la Francisca!

Mentre, l'astiller ha anat tallant i muntant la quilla i les quadernes.

La quilla és d'iroco utilitzant epoxi i perns d'acer inoxidable en les unions de la roda i codast. La forma s'ha donat manualment amb l'aixa, com sempre han fet en aquest astiller.

La quilla
La quilla
La quilla
La quilla
La quilla
La quilla
La quilla
 • La quilla
 • La quilla
 • La quilla
 • La quilla
 • La quilla
 • La quilla
 • La quilla
 • Fotos de la quilla. Visiteu el nostre canal de Flickr.

  Les quadernes de proa i popa son de roure, dobles i unides amb perns. A partir dels plànols a escala 1:1 s'han preparat les plantilles de cada quaderna que ha servit per tallar amb serra de cinta, calculant i fent l'escantillat de cadascuna de la manera tradicional.

  Les quadernes
  Les quadernes
  Les quadernes
  Les quadernes
  Les quadernes
  Les quadernes
  Les quadernes
  Les quadernes
  Les quadernes
 • Les quadernes
 • Les quadernes
 • Les quadernes
 • Les quadernes
 • Les quadernes
 • Les quadernes
 • Les quadernes
 • Les quadernes
 • Les quadernes
 • Fotos de les quadernes. Visiteu el nostre canal de Flickr.

  A finals de setembre comunicarà a Capitania la col·locació de la quilla, l'acte més important en la construcció d'un bot juntament amb la botadura. Això implica que poden realitzar inspeccions en qualsevol moment.