Adaptació de les formes del casc
Adaptació de les formes del casc
El juliol del 2021 Capitania dona el permís de construcció. Tenim permís per a començar!

Des de l'adjudicació als astillers de Badalona, el següent pas és obtenir l'autorització de la seva construcció per part de la Capitania de Barcelona. Per això l'enginyer comença a treballar en el projecte que ha presentar-los, consistent en un projecte constructiu bàsic: càlculs d'estructura i estabilitat.

Tenim les primeres reunions amb l'enginyer, on cal decidir aspectes importants com la forma de popa o la construcció de la caixa d'orsa. Durant aquest temps l'enginyer treballa amb les formes finals del barco, on ha d'ajustar l'eslora, adaptar lapopa pel motor, allissar el casc, etcètera.

Visita enginyer a Calafell, febrer 2021
Visita enginyer a Calafell, febrer 2021
Visita enginyer a Calafell, febrer 2021
Visita enginyer a Calafell, febrer 2021
Adaptació de les formes del casc
Adaptació de les formes del casc

1- Visita al MMB el 23 de febrer 2021 per a estudiar la maqueta (a la dreta l'engineyer José Luís F i Vicente GD); 2 i 3- Visita i reunió a Calafell amb l'enginyer el 12 febrer 2021; 4- Ajust de les formes del casc sobre l'original, realitzat per l'enginyer

També es mantenen les primeres converses amb Capitania per a enfocar un projecte que intuïm complex: l'enginyer asignat, Isaac R, no veu clara la construcció d'aquesta barca amb les seves característiques tant poc comuns. En un principi posa problemes per a mantenir les seves formes originals, que no s'adapten a la reglamentació actual. Després de diverses converses i l'ajut de l'Agustí Martí, degà de la Facultat de Nàutica, entendrà millor el projecte i l'acceptarà.

Finalment el 27 de juliol de 2021 obtenim el permís de Capitania per a començar la construcció de la Francisca!

Aquesta notícia era molt esperada per a tots, especialment per l'astiller que ja havia començat a plantejar aspectes com la quaderna mestre o els motlles per a la quilla.

Plantilla pel codast, juliol 2021
Plantilla pel codast, juliol 2021
Plantilla de la roda de proa, juliol 2021
Plantilla de la roda de proa, juliol 2021

Primers treballs de l'astiller: 1- Quaderna mestre; 2 i 3- Plantilles del codast i la roda de proa. Juliol 2021.