III Trobada de patí català

Aquest diumenge 27 de juny, emmarcat dins la Festa Major de Sant Pere de Calafell, s'ha celebrat la III Trobada de patí català de Calafell.

 

La manca de venta va marcar l'inici de la regata, que es va retrassar fins l'una del migdia. Finalment van fer la sortida 22 embarcacions, i el resultat final va ser:

1 MERCADÉ, ROGER
2 SAMARANCH, AUGUST
3 CATALA, JULI
4 CATALA, LLUIS
5 MORAL, XAVIER
6 BERTRAN MAS, PERE
7 SANS, DAVID
8 BARRAL, DIMITRI
9 GUASCH, JOAN CARLES
10 SCHMITD, PATRICK
11 VIDAL, QUIM
12 PASCUAL, PERE
13 FLAQUE, DAVID
14 FONDEVILLA, ANTONI
15 FAGES, LLUIS
16 RASCADO, JORDI
17 INGLADA, JOSEP
18 DE MIGUEL , CARLOS
19 INGLADA, MARIA
20 INGLADA, NEUS
En finalitzar la regata es va procedir a l'entrega de premis i a una sardinada entre tots els participants.

pati2010 677
pati2010 682
pati2010 684
pati2010 686
pati2010 688
pati2010 690
pati2010 693
pati2010 695
pati2010 696
pati2010 707
pati2010 709
pati2010 716
pati2010 718
pati2010 720
pati2010 721
pati2010 722
pati2010 724
pati2010 726
pati2010 728
pati2010 729
pati2010 731
pati2010 730
pati2010 732
pati2010 734
pati2010 733
pati2010 736
pati2010 735
pati2010 737
pati2010 738
pati2010 739
pati2010 740
pati2010 746
pati2010 752
pati2010 760
pati2010 774
pati2010 776
pati2010 775
pati2010 778
pati2010 777
pati2010 781
pati2010 798
pati2010 805
pati2010 812
pati2010 814
pati2010 826
pati2010 827
pati2010 828
pati2010 829
pati2010 830
pati2010 831
pati2010 832
pati2010 833
pati2010 837
pati2010 836
pati2010 839
pati2010 841
pati2010 843
pati2010 844
pati2010 001
pati2010 002
pati2010 005
pati2010 006
pati2010 008
pati2010 009
pati2010 012
pati2010 013
pati2010 015
pati2010 016
pati2010 018
pati2010 019
pati2010 022
pati2010 028
pati2010 034
pati2010 037
pati2010 048
pati2010 052
pati2010 053
pati2010 056
pati2010 058
pati2010 057
pati2010 059
pati2010 062
pati2010 063
pati2010 064
pati2010 065
pati2010 067
pati2010 068
pati2010 069
pati2010 070
pati2010 071
pati2010 072
pati2010 073
pati2010 074
pati2010 075
pati2010 076
pati2010 077
pati2010 078
pati2010 083
pati2010 084
pati2010 085
pati2010 088
pati2010 091
pati2010 107
pati2010 108
pati2010 109
pati2010 110
pati2010 113
pati2010 114
pati2010 116
pati2010 115
pati2010 131
pati2010 132
pati2010 133
pati2010 136
pati2010 137
pati2010 138
pati2010 141
pati2010 143
pati2010 144
pati2010 145
pati2010 146
pati2010 149
pati2010 151
pati2010 152
pati2010 154
pati2010 155
pati2010 156
pati2010 157
pati2010 158
pati2010 160
pati2010 169
pati2010 170
pati2010 172
pati2010 175
pati2010 177
pati2010 178
pati2010 180
pati2010 182
pati2010 184
pati2010 186
pati2010 188
pati2010 190
pati2010 192
pati2010 194
pati2010 195
pati2010 198
pati2010 199
pati2010 204
pati2010 205
pati2010 206
pati2010 210
pati2010 211
pati2010 214
pati2010 215
pati2010 216
pati2010 220
pati2010 221
pati2010 222
pati2010 223
pati2010 224
pati2010 228
pati2010 232
pati2010 233
pati2010 236
pati2010 238
pati2010 239
pati2010 245
pati2010 249
pati2010 250
pati2010 251
pati2010 253
pati2010 255
pati2010 256
pati2010 257
pati2010 258
pati2010 259
pati2010 261
pati2010 263
pati2010 265
pati2010 267
pati2010 268
pati2010 269
pati2010 272
pati2010 273
pati2010 274
pati2010 275
pati2010 277
pati2010 278
pati2010 297
pati2010 301
pati2010 304
pati2010 307
pati2010 309
pati2010 311
pati2010 312
pati2010 313
pati2010 315
pati2010 318
pati2010 320
pati2010 323
pati2010 326
pati2010 328
pati2010 329
pati2010 330
pati2010 333
pati2010 336
pati2010 338
pati2010 340
pati2010 341
pati2010 346
pati2010 381
pati2010 385
pati2010 391
pati2010 395
pati2010 396
pati2010 410
pati2010 412
pati2010 413
pati2010 417
pati2010 423
pati2010 424
pati2010 425
pati2010 427
pati2010 428
pati2010 429
pati2010 430
pati2010 432
pati2010 434
pati2010 435
pati2010 436
pati2010 438
pati2010 440
pati2010 443
pati2010 444
pati2010 446
pati2010 448
pati2010 451
pati2010 453
pati2010 454
pati2010 455
pati2010 462
pati2010 463
pati2010 464
pati2010 465
pati2010 467
pati2010 468
pati2010 471
pati2010 473
pati2010 476
pati2010 480
pati2010 481
pati2010 482
pati2010 486
pati2010 489
pati2010 490
pati2010 494
pati2010 497
pati2010 500
pati2010 502
pati2010 503
pati2010 506
pati2010 508
pati2010 510
pati2010 514
pati2010 516
pati2010 517
pati2010 520
pati2010 521
pati2010 522
pati2010 525
pati2010 531
pati2010 533
pati2010 534
pati2010 537
pati2010 538
pati2010 540
pati2010 542
pati2010 543
pati2010 546
pati2010 548
pati2010 549
pati2010 551
pati2010 552
pati2010 559
pati2010 562
pati2010 561
pati2010 564
pati2010 568
pati2010 569
pati2010 570
pati2010 572
pati2010 575
pati2010 576
pati2010 578
pati2010 579
pati2010 582
pati2010 584
pati2010 585
pati2010 586
pati2010 587
pati2010 589
pati2010 591
pati2010 594
pati2010 595
pati2010 596
pati2010 598
pati2010 599
pati2010 601
pati2010 602
pati2010 607
pati2010 606
pati2010 608
pati2010 610
pati2010 609
pati2010 611
pati2010 613
pati2010 612
pati2010 614
pati2010 615
pati2010 617
pati2010 619
pati2010 624
pati2010 625
pati2010 627
pati2010 631
pati2010 632
pati2010 634
pati2010 636
pati2010 638
pati2010 640
pati2010 642
pati2010 641
pati2010 645
pati2010 644
pati2010 647
pati2010 649
pati2010 648
pati2010 650
pati2010 653
pati2010 654
pati2010 658
pati2010 660
pati2010 659
pati2010 662
pati2010 666
pati2010 669
pati2010 668
pati2010 670
pati2010 671
 • pati2010 677
 • pati2010 682
 • pati2010 684
 • pati2010 686
 • pati2010 688
 • pati2010 690
 • pati2010 693
 • pati2010 695
 • pati2010 696
 • pati2010 707
 • pati2010 709
 • pati2010 716
 • pati2010 718
 • pati2010 720
 • pati2010 721
 • pati2010 722
 • pati2010 724
 • pati2010 726
 • pati2010 728
 • pati2010 729
 • pati2010 731
 • pati2010 730
 • pati2010 732
 • pati2010 734
 • pati2010 733
 • pati2010 736
 • pati2010 735
 • pati2010 737
 • pati2010 738
 • pati2010 739
 • pati2010 740
 • pati2010 746
 • pati2010 752
 • pati2010 760
 • pati2010 774
 • pati2010 776
 • pati2010 775
 • pati2010 778
 • pati2010 777
 • pati2010 781
 • pati2010 798
 • pati2010 805
 • pati2010 812
 • pati2010 814
 • pati2010 826
 • pati2010 827
 • pati2010 828
 • pati2010 829
 • pati2010 830
 • pati2010 831
 • pati2010 832
 • pati2010 833
 • pati2010 837
 • pati2010 836
 • pati2010 839
 • pati2010 841
 • pati2010 843
 • pati2010 844
 • pati2010 001
 • pati2010 002
 • pati2010 005
 • pati2010 006
 • pati2010 008
 • pati2010 009
 • pati2010 012
 • pati2010 013
 • pati2010 015
 • pati2010 016
 • pati2010 018
 • pati2010 019
 • pati2010 022
 • pati2010 028
 • pati2010 034
 • pati2010 037
 • pati2010 048
 • pati2010 052
 • pati2010 053
 • pati2010 056
 • pati2010 058
 • pati2010 057
 • pati2010 059
 • pati2010 062
 • pati2010 063
 • pati2010 064
 • pati2010 065
 • pati2010 067
 • pati2010 068
 • pati2010 069
 • pati2010 070
 • pati2010 071
 • pati2010 072
 • pati2010 073
 • pati2010 074
 • pati2010 075
 • pati2010 076
 • pati2010 077
 • pati2010 078
 • pati2010 083
 • pati2010 084
 • pati2010 085
 • pati2010 088
 • pati2010 091
 • pati2010 107
 • pati2010 108
 • pati2010 109
 • pati2010 110
 • pati2010 113
 • pati2010 114
 • pati2010 116
 • pati2010 115
 • pati2010 131
 • pati2010 132
 • pati2010 133
 • pati2010 136
 • pati2010 137
 • pati2010 138
 • pati2010 141
 • pati2010 143
 • pati2010 144
 • pati2010 145
 • pati2010 146
 • pati2010 149
 • pati2010 151
 • pati2010 152
 • pati2010 154
 • pati2010 155
 • pati2010 156
 • pati2010 157
 • pati2010 158
 • pati2010 160
 • pati2010 169
 • pati2010 170
 • pati2010 172
 • pati2010 175
 • pati2010 177
 • pati2010 178
 • pati2010 180
 • pati2010 182
 • pati2010 184
 • pati2010 186
 • pati2010 188
 • pati2010 190
 • pati2010 192
 • pati2010 194
 • pati2010 195
 • pati2010 198
 • pati2010 199
 • pati2010 204
 • pati2010 205
 • pati2010 206
 • pati2010 210
 • pati2010 211
 • pati2010 214
 • pati2010 215
 • pati2010 216
 • pati2010 220
 • pati2010 221
 • pati2010 222
 • pati2010 223
 • pati2010 224
 • pati2010 228
 • pati2010 232
 • pati2010 233
 • pati2010 236
 • pati2010 238
 • pati2010 239
 • pati2010 245
 • pati2010 249
 • pati2010 250
 • pati2010 251
 • pati2010 253
 • pati2010 255
 • pati2010 256
 • pati2010 257
 • pati2010 258
 • pati2010 259
 • pati2010 261
 • pati2010 263
 • pati2010 265
 • pati2010 267
 • pati2010 268
 • pati2010 269
 • pati2010 272
 • pati2010 273
 • pati2010 274
 • pati2010 275
 • pati2010 277
 • pati2010 278
 • pati2010 297
 • pati2010 301
 • pati2010 304
 • pati2010 307
 • pati2010 309
 • pati2010 311
 • pati2010 312
 • pati2010 313
 • pati2010 315
 • pati2010 318
 • pati2010 320
 • pati2010 323
 • pati2010 326
 • pati2010 328
 • pati2010 329
 • pati2010 330
 • pati2010 333
 • pati2010 336
 • pati2010 338
 • pati2010 340
 • pati2010 341
 • pati2010 346
 • pati2010 381
 • pati2010 385
 • pati2010 391
 • pati2010 395
 • pati2010 396
 • pati2010 410
 • pati2010 412
 • pati2010 413
 • pati2010 417
 • pati2010 423
 • pati2010 424
 • pati2010 425
 • pati2010 427
 • pati2010 428
 • pati2010 429
 • pati2010 430
 • pati2010 432
 • pati2010 434
 • pati2010 435
 • pati2010 436
 • pati2010 438
 • pati2010 440
 • pati2010 443
 • pati2010 444
 • pati2010 446
 • pati2010 448
 • pati2010 451
 • pati2010 453
 • pati2010 454
 • pati2010 455
 • pati2010 462
 • pati2010 463
 • pati2010 464
 • pati2010 465
 • pati2010 467
 • pati2010 468
 • pati2010 471
 • pati2010 473
 • pati2010 476
 • pati2010 480
 • pati2010 481
 • pati2010 482
 • pati2010 486
 • pati2010 489
 • pati2010 490
 • pati2010 494
 • pati2010 497
 • pati2010 500
 • pati2010 502
 • pati2010 503
 • pati2010 506
 • pati2010 508
 • pati2010 510
 • pati2010 514
 • pati2010 516
 • pati2010 517
 • pati2010 520
 • pati2010 521
 • pati2010 522
 • pati2010 525
 • pati2010 531
 • pati2010 533
 • pati2010 534
 • pati2010 537
 • pati2010 538
 • pati2010 540
 • pati2010 542
 • pati2010 543
 • pati2010 546
 • pati2010 548
 • pati2010 549
 • pati2010 551
 • pati2010 552
 • pati2010 559
 • pati2010 562
 • pati2010 561
 • pati2010 564
 • pati2010 568
 • pati2010 569
 • pati2010 570
 • pati2010 572
 • pati2010 575
 • pati2010 576
 • pati2010 578
 • pati2010 579
 • pati2010 582
 • pati2010 584
 • pati2010 585
 • pati2010 586
 • pati2010 587
 • pati2010 589
 • pati2010 591
 • pati2010 594
 • pati2010 595
 • pati2010 596
 • pati2010 598
 • pati2010 599
 • pati2010 601
 • pati2010 602
 • pati2010 607
 • pati2010 606
 • pati2010 608
 • pati2010 610
 • pati2010 609
 • pati2010 611
 • pati2010 613
 • pati2010 612
 • pati2010 614
 • pati2010 615
 • pati2010 617
 • pati2010 619
 • pati2010 624
 • pati2010 625
 • pati2010 627
 • pati2010 631
 • pati2010 632
 • pati2010 634
 • pati2010 636
 • pati2010 638
 • pati2010 640
 • pati2010 642
 • pati2010 641
 • pati2010 645
 • pati2010 644
 • pati2010 647
 • pati2010 649
 • pati2010 648
 • pati2010 650
 • pati2010 653
 • pati2010 654
 • pati2010 658
 • pati2010 660
 • pati2010 659
 • pati2010 662
 • pati2010 666
 • pati2010 669
 • pati2010 668
 • pati2010 670
 • pati2010 671
 • Fotos al nostre canal de Flickr